Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2012

nadira
3078 0e01
Reposted frombethgadar bethgadar viamaraskowa maraskowa
nadira

April 17 2012

nadira
Są takie chwile, w których człowiek przytuliłby się nawet do jeża.
— Józef Bułatowicz

April 16 2012

nadira
6756 690c
Reposted fromdaises daises viayochimu yochimu

April 15 2012

nadira
5879 8065

April 12 2012

nadira
3866 fee6

April 08 2012

nadira
Żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy. Pustynia też nie może być aż tak beznadziejna, żeby nie można było odkryć oazy. Pogódź się z życiem, takim jakie ono jest. Zawsze gdzieś czeka jakaś mała radość. Istnieją kwiaty, które kwitną nawet w zimie.
— Phil Bosmans

April 07 2012

nadira
6621 aaac
nadira
8685 9003
Reposted fromsweetchocolate sweetchocolate viaNephelai Nephelai
nadira
7392 b7c6

April 06 2012

nadira
8637 3f26
Reposted byamaiaastorylife
nadira
9093 7bed
Reposted fromsolitaire solitaire viasmilla smilla
nadira
Reposted fromToshi Toshi viadynamite dynamite
nadira
2770 ad7a 500
Reposted bymajka majka
nadira
8504 5af3
Reposted bydynamiteMonsterrahdaf
nadira
8392 be80
Reposted fromfoods foods viamalewka22 malewka22
nadira
Reposted fromsmilla smilla viaannanancy annanancy

April 05 2012

nadira
Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same.
— Phil Bosmans
Reposted byfrikusekmarcuuwickednancymajowywiatrannanancybassman
nadira
7452 1af9
nadira
8871 fba3
Reposted fromuszi-suszi uszi-suszi viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl